Logo
PL | EN

Rejestracja Myszy

Rejestracja myszy na wystawę

 1. Uzupełnij "registration form" dla każdej wystawianej myszy.
 2. Wykonaj przelew za wystawiane zwierzęta na konto bankowe stowarzyszenia.
 3. Odeślij wyraźne zdjęcia/skany każdego formularza na wystawy@shgpolska.pl, w tytule e-maila "Rejestracja myszy na wystawę, (Imię i Nazwisko)". Załącz też potwierdzenie przelewu.
 4. Gdy otrzymasz numer rejestracyjny dla każdej myszy, wyraźnie zaznacz je na transporterach.
 5. Na spodzie transportera zaznacz nazwę Twojej hodowli lub imię i nazwisko, w celu szybkiej identyfikacji w razie potrzeby.
 6. W dniu wystawy zjaw się o odpowiedniej godzinie na kontrolę zdrowotną myszy.
W razie możliwości rozdziel przed wystawą wszystkie myszy do osobnych transporterów. Maksymalna liczba myszy w transporterze to 3, zalecana to 1.

WAŻNE PLIKI DLA HODOWCÓW:

Jak uzupełnić formularz zgłoszeniowy?

Uzupełniaj wyraźnie, najlepiej wielkimi literami. Wypełniasz jedynie pola: Name, Age, Breeder, Owner, Sex, Color/pattern, Coat group i Color group.

Name: imię myszy, bez przydomka hodowlanego.
Age: wiek myszy podany w miesiącach, bez wartości cząstkowych (tzn jeśli mysz ma 2.5 miesiąca, zapisujesz jedynie liczbę "2".
Breeder: Nazwa hodowli, w której urodziła się mysz. Jeśli hodowca nie używa nazwy hodowli, podaj imię i nazwisko.
Owner: Nazwa hodowli aktualnego opiekuna myszy (jeśli masz hodowlę i wystawiasz mysz hodowlaną, nie podawaj imienia i nazwiska, nazwa Twojej hodowli wystarczy). W przypadku braku hodowli, podaj swoje imię i nazwisko.

Sex: Płeć myszy. Każdy wystawca zapisywał to w nieco inny sposób, co powodowało chaos, więc od teraz zapisujemy płeć tylko symbolami:

 • ♂️ - samiec
 • ♀️ - samica
W przypadku wykastrowanego samca, obok symbolu dopisz "kastrat".

Color/pattern: Nazwa odmiany zgodnie ze standardem.
Przykładowo: black tan, agouti, SSP, SBP, blue splashed, black tan banded. Tutaj NIE ZAPISUJEMY typu sierści myszy.
Coat group: Kategoria typu sierści, zaznaczamy znakiem X.
Do kategorii "other" trafiają wszystkie typy sierści, które nie zaliczają się do "short hair" i "short hair satin". W kategorii "other" zapisujemy typ sierści skrótowo.
 • rex - rex (dawniej: sha - short hair astrex)
 • rexs - rex satin (dawniej: shsa - short hair satin astres
 • lh - long hair
 • lhs - long hair satin
 • tex - texel (dawniej: lha - long hair astrex)
 • texs - texel satin (dawniej: lhsa - long hair satin astrex)
 • rst - rosette
 • rsts - rosette satin
 • fz - fuzzy
 • nu - nude (hairless)
Satyny i nie-satyny rywalizują ze sobą w tej samej kategorii (texs i tex walczą o tytuł "best texel" itd.), ale prosimy zapisać satynę w odmianie myszy.
Color group: Grupa koloru, czyli w jaką kategorię wpisuje się odmiana danej myszy. Możemy to sprawdzić w standardzie myszy rasowych.

Co w przypadku, gdy moja myszy wpisuje się w obie kategorie? Weźmy taką black tan banded. Zaznaczasz krzyżykiem "tan & fox" oraz "marked"? Nie, nigdy nie zaznaczamy obu okienek na raz.
 • Grupa "marked" dominuje nad wszystkimi innymi. Jeżeli mysz ma jakiekolwiek znaczenia, wpisujemy ją do "marked".
 • W następnej kolejności jest "tan & fox", który dominuje nad "shaded & pointed". Mysz SSP fox wpisujemy do grupy "tan & fox".
 • Mysz splashed fox wpisujemy do "marked".
 • W przypadku niepewności, gdzie wpisać swoją mysz, nie bój się podpytać o to mentora.