Logo
PL | EN

Chimera - dwie myszki w jednej

Czy ktoś umie nazwać umaszczenia tych myszek na zdjęciach? Czy to splashed? Brindle? Merle?

Nie. To.... chimery.

Czym jest chimera? To żywy organizm zbudowany z komórek różniących się genetycznie.

W świecie zwierząt chimery pojawiają się spontanicznie, nie jest to efekt tylko i wyłącznie inżynierii genetycznej.

Powstają najczęściej w skutek podwójnego zapłodnienia komórki jajowej, połączenia zarodków lub wymianie częściowej materiału genetycznego między zarodkami. Zjawisko chimeryzmu występuje także u ludzi, kiedy podczas ciąży bliźniaczej dwujajowej dochodzi do wymiany krwi między dziećmi przez posiadanie wspólnego krwiobiegu.

Co więcej, większość chimer nigdy nie dowie się, że jest chimerami... Zazwyczaj cechy „dodatkowe” są niewidoczne w wyglądzie.

Chimerą nazywa się także organizm, który został biorcą jakiegoś narządu podczas przeszczepu.

W laboratorium chimery powstają w sposób sztuczny, poprzez przeniesienie materiału genetycznego dawcy do zarodka biorcy.

Następnie zarodek umieszczany jest za pomocą metody in vitro w macicy surogatki, czyli zastępczej matki, która donosi ciążę.

Potomstwo chimer jest „normalne” czyli materiał genetyczny poszczególnych potomków jest jednolity. Chyba, że jakimś cudem znowu dojdzie do połączenia zarodków czy podwójnego zapłodnienia.

Dokonano już prób stworzenia w laboratoriach chimer dwóch różnych gatunków, m.in. szczura i myszy (zakończone niepowodzeniem), człowieka i królika (komórki ludzkie pozyskane ze skóry połączono z zygotą królika, zarodki rozwijały się kilka dni, a następnie zostały zniszczone w celu pozyskania komórek macierzystych) albo człowieka i owcy (powstała owca posiadała 85% komórek krwi owcy i 15% komórek krwi ludzkiej).

Pierwsza mysia chimera powstała w 1960r. za sprawą Beatrice Mintz i zapoczątkowała tym samym nowy kierunek w nauce, który z pewnością udoskonali proces przeszczepu narządów i przeżywalność ludzi po takim zabiegu.

Zdjęcia pochodzą ze stron google grafika oraz transtechsociety.org.


Tekst: Anna Kaźmierczyk, hodowla „z Gryzakowa”